Toldregler

Når du rejser som privat skal du være opmærksom på at der i nogle tilfælde skal beregnes told af de varer du fører med ind i landet.

Toldregler afhænger af om du rejser inden eller uden for EU, din alder samt hvilke varer du har med hjem fra udlandet.

De aktuelle toldregler kan du se på websites toldpriser og skat.

Medlemslandene i EU er:

Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Irland, Italien Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederlandene, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig.