Klager

Hvis der, mod forventning, skulle opstå en situation hvor du ønsker at klage er det meget vigtigt at du med det samme henvender dig til rejsearrangøren eller guiden på destinationen med problemet, så de har en mulighed for at afhjælpe. Hvis du ikke er tilfreds med den løsning du tilbydes er det ligeledes vigtigt at du gør opmærksom på dette og det er ligeledes vigtigt at rejsearrangør eller guide vedkender sig problemet og skriver under på dette.

Klager skal være skrevet på tysk, i nogle tilfælde accepteres engelsk. Husk at oplyse guidens navn og hvornår du har talt med guiden, tag billeder af det forhold klagen vedrører og vedlæg i øvrigt så meget dokumentation som muligt.

En klage skal sendes til rejseselskabet senest 1 måned efter hjemkomsten. Skriv i klagen hvis du ønsker økonomisk kompensation. Generelt beregnes kompensation i et antal procent af rejsens pris der beregnes ud fra “Frankfurter Tabellen”. Dette er en standardtabel som tyske rejsebureauer benytter sig af. Hvis du ikke er tilfreds med afgørelsen skal denne indbringes for de tyske domstole. Inden du sender klagen skal du huske at alle voksne deltagere skal skrive under på klagen. Når klagen er sendt har det tyske rejsebureau 10 uger til at behandle klagen.

Klager over værelse / hotel ?

Hvis der, mod forventning, skulle være problemer omkring værelse eller hotellet så prøv i første omgang at få løse problemet på stedet, lad ikke et eventuelt problem af den art ødelægge din ferie. Det er i alles interesse at løse problemer på stedet, du får en god ferie og du undgår du at skulle i gang med en klageproces når du er kommet hjem.

I langt de fleste tilfælde kan hotellets reception hjælpe hvis du er utilfredse med værelset. De kan eventuelt flytte dig til et andet værelse eller opgradere til en anden værelsestype. Det kan også være en mulighed at flytte hotel. Hvis der er tale om opgradering eller flytte hotel er det vigtigt at have accept fra rejsearrangøren eller guide på stedet inden flytning.