Rejseforsikring

Det er ikke nødvendigt at have en tysk rejseforsikring. Hvis du ønsker rejseforsikring kan du købe denne hos et dansk forsikringsselskab, undersøg om du måske allerede er dækket i dine nuværende forsikringer.

Hvis du vil tilkøbe rejseforsikring i Tyskland er der for eksempel Europæiske rejseforsikring (ERV) der tilbyder rejseforsikringer til danskere som rejser med tyske bureauer.

Hvis du ikke vil have problemer på rejsen og være urolig for hvis der skulle opstå situationer der vil kræve at du skal søge lægehjælp anbefales det på det kraftigste at tegne en privat rejseforsikring. Du kan se og sammenligne priser hvor du kan få tilbud på forsikringer.

Selv om du har et blåt sygesikringskort er det vigtigt at huske på at dette ikke er en rejseforsikring. Det blå sygesikringskort giver dig ret til behandling på samme vilkår som landets egne borgere, hverken mere eller mindre.

Hvad koster en rejseforsikring ?

Det er svært at svare entydigt på hvad en rejseforsikring koster, da det er individuelt alt afhængig af hvad du ønsker af dækning, hvor du skal rejse til og hvor længe du skal være væk.

Du kan sammenligne priser på rejseforsikringer og få tilbud fra forskellige selskaber hos findforsikring.

Hvad dækker en rejseforsikring ?

Med en rejseforsikring har du tryghed under hele rejsen. Du kan ringe til selskabets alarmcentral 24 timer i døgnet. Der findes en lang række forskellige rejseforsikringer og der er mange forsikringsselskaber at vælge imellem, hvilken forsikring du skal vælge afhænger af forskellige faktorer.

Vi har samlet de mest anvendte dækninger fra de forskellige forsikringsselskaber i listen herunder:

 • Lægebehandling, hospitalsophold og medicin – 24 timers lægevagt og alarmcentral.
 • Tandlægebehandling ved akut opstået tandpine.
 • Fejlbehandling – varige mén, som følge af lægelig fejlbehandling i udlandet.
 • Sygetransport
 • Hjemtransport hjem til Danmark i forbindelse med sygdom.
 • Ulykke eller et overfald med en vis grad af men vil blive kompenseret.
 • Privatansvar vil rejseforsikringen dække.
 • Retshjælp hvis du bliver tilbageholdt eller bliver involveret i en retssag.
 • Hjemkaldelse i tilfælde af akut sygdom eller dødsfald i den nærmeste familie.
 • Tilkaldelse af pårørende hvis du grundet akut sygdom ønsker familie tilkaldt.
 • Forsinket fremmøde i forbindelse med offentligt transportmiddel på din udrejse.
 • Forsinket hjemrejse kan du blive kompenseret for hotelophold samt fortæring.
 • Selvrisiko, ved leje af køretøj vil din selvrisiko blive dækket.
 • Rejsedokumenter der bliver stjålet, udgifterne til genanskaffelse bliver dækket.
 • Er din bagage forsinket mere end 5 timer, ret til erstatningskøb eller erstatningsleje.
 • Krisehjælp ved traumer eller evakuering i tilfælde af krig, terror eller naturkatastrofer.

Hvor dækker en rejseforsikring ?

Når du skal tegne en rejseforsikring bliver du bedt om at vælge i hvilke områder forsikringen skal være gyldig.

 • EU rejseforsikring
 • Udvidet Europa rejseforsikring
 • Verden minus USA rejseforsikring
 • Verden inklusive USA rejseforsikring

En verdens rejseforsikring dækker som det fremgår af navnet i hele verden. Der kan dog være undtagelser i visse lande eller dele af landene, hvis disse bliver højrisikoområder, tjek derfor dette punkt i din forsikringspolice meget nøje.

Husk også at sørge for at du er dækket ind på hele din rejse, hvis du skal besøge flere lande. Hvis du rejser med fly og har mellemlandinger på rejsen, skal du være opmærksom på at du er dækket ind i de lande hvor der er mellemlandinger.

Forsikringens gyldighed / periode

Der er naturligvis mange forskellige typer forsikringer, men de to typer der er mest benyttet i forbindelse med ferierejser er enkeltrejseforsikring og årsrejseforsikring.

Enkeltrejseforsikring

En enkeltrejseforsikring dækker, som det fremgår af navnet, en rejse med en varighed fra 2 dage op til 18-24 måneder.

Årsrejseforsikring

Med en årsrejseforsikring kan du rejse så meget, du vil i 12 måneder og være fuldt forsikret. Varigheden på hver enkelt rejse må normalt være op til 30 dage, men det er normalt muligt at udvide dette til længere perioder.

Forsikringsselskaber

Der findes en lang række selskaber, der tilbyder rejseforsikringer. De mest kendte selskaber er blandt andet:

 • Allianz
 • Alka
 • Alm Brand
 • Codan
 • Europæiske rejseforsikring
 • GF forsikring
 • IF forsikring
 • Gouda
 • Tryg
 • SOS rejseforsikring